Monday, 18/01/2021 - 17:21|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH&THCS Thái Dương

NGOẠI KHÓA KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10_ TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG

    Căn cứ hướng dẫn số 168/HD-LĐLĐ ngày 29 tháng 9 năm 2019 của Liên đoàn lao động huyện Thái Thụy về việc tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 - 20/10/2019 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10;

Ban Nữ Công đoàn trường THCS Thái Dương tổ chức ngoại khóa chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2019.

Thời gian: 14h ngày 20/10 năm 2019;

Địa điểm: Tại nhà đa năng trường THCS Thái Dương;

Thành phần: 

+ 16 đ/c Công đoàn viên trường THCS Thái Dương về dự đông đủ; 

NGOẠI KHÓA TUYÊN TRUYỀN

KỶ NIỆM 89 NĂM THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

(20/10/1930-20/10/2019)

           Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất nước với nền văn minh nông nghiệp, dựa trên nền tảng nghề trồng lúa nước và thủ công nghiệp nên phụ nữ Việt Nam đã trở thành lực lượng lao động chính. Bên cạnh đó, nước ta luôn luôn bị kẻ thù xâm lược, đời sống nghèo khổ. Từ thực tế đó mà người phụ nữ Việt Nam có bản sắc phong cách riêng: họ là những chiến sĩ chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm; là người lao động cần cù, sáng tạo, thông minh; là người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hoá dân tộc; là những người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu đã sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng.

Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là lớp người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nhất nên luôn có yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng. Ngay từ những ngày đầu chống Pháp, phụ nữ đã tham gia đông đảo vào phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du, còn có nhiều phụ nữ nổi tiếng tham gia vào các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam như: Hoàng Thị Ái, Thái Thị Bôi, Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai...

Từ năm 1927 những tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành và thu hút đông đảo tầng lớp phụ nữ như: Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm tương tế, tổ học nghề và các tổ chức có tính chất riêng của giới nữ như:

- Năm 1927 nhóm các chị Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng, Nguyễn Thị Thủy là ba chị em ở làng Phật Tích (Bắc Ninh) tham gia Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, các chị tuyên truyền, xây dựng tổ học nghề đăng ten và học chữ.

- Nhóm chị Thái Thị Bôi có các chị Lê Trung Lương, Nguyễn Thị Hồng, Huỳnh Thuyên tham gia sinh hoạt ở trường nữ học Đồng Khánh.

- Năm 1928, nhóm chị Nguyễn Thị Minh Khai cùng Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị An tham gia sinh hoạt hội đỏ của Tân Việt. Nhóm này liên hệ với chị Xân, chị Thiu, chị Nhuận, chị Liên thành lập tờ Phụ nữ Giải phóng ở Vinh.

- Năm 1930, trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, ở Nghệ An, Hà Tĩnh có 12.946 chị tham gia phụ nữ giải phóng, cùng nhân dân đấu tranh thành lập chính quyền Xô Viết ở trên 300 xã. Ngày 1/5/1930, đồng chí Nguyễn Thị Thập đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh của hơn 4.000 nông dân ở hai huyện Châu Thành, Mỹ Tho, trong đó có hàng ngàn phụ nữ tham gia.

- Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: “Nam nữ bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng.


       Chính vì vậy mà ngày 20/10/1930, Hội Liên hiệp Phụ nữ chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử này thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng đối với vai trò của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ.

Đảng cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là ngày kỉ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày Phụ nữ Việt Nam".

Xuyên suốt lịch sử giữ nước và xây dựng đất nước, người phụ nữ Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng. Dù trong hoàn cảnh nào, thời đại nào thì người phụ nữ cũng là hậu phương và tiền tuyến vững chắc. Ngày nay, đất nước đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lại tiếp tục không thể thiếu vắng vai trò của người phụ nữ. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu thời đại này, đòi hỏi chị em phải không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức, học tập và rèn luyện.

Đối với người phụ nữ, tu dưỡng đạo đức là một phần để làm nên nét đẹp cho họ. Nếu không có những phẩm chất đạo đức tốt, họ như những bông hoa không có hương thơm. Từ xưa đến nay, xã hội luôn đề cao, tôn vinh những người phụ nữ có phẩm chất đạo đức với chuẩn mực: công - dung - ngôn - hạnh, phong tục tập quán của Việt Nam cũng gắn bó mật thiết với tín ngưỡng thờ Mẫu. Suốt mấy nghìn năm lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã tiếp nối truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, đóng góp to lớn cho công cuộc dựng nước và giữ nước. Họ cũng để lại những giá trị đạo đức tốt đẹp mà xã hội ngày nay vẫn đang cố gắng duy trì, phát huy là: thông minh, linh hoạt để ứng phó với hoàn cảnh tự nhiên, sự mưu trí, anh dũng, bất khuất để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, luôn khát vọng, ước mơ vươn tới sự bình đẳng trong xã hội, cần cù, chăm chỉ, đoàn kết, thủy chung, nhẫn nại, sáng tạo...

Phẩm chất người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được tổng quát hóa thành 4 chuẩn mực đạo đức: Tự tin, tự trọng, đảm đang, trung hậu.

Tuy nhiên, cùng với rất nhiều điều kiện thuận lợi thì phụ nữ Việt Nam đã và đang đứng trước những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường và những ảnh hưởng tiêu cực của thời kỳ mở cửa, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Do vậy, việc giữ gìn, phát huy những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam đã gặp không ít khó khăn, thách thức. Một số phẩm chất truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt nam có phần bị mai một, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam và đạo đức nhân phẩm của người phụ nữ. Như vậy, trong hoàn cảnh hiện tại, xã hội hiện đại đòi hỏi người phụ nữ phải có những phẩm chất đạo đức phù hợp.

Đánh giá về những khó khăn, thách thức đối với phụ nữ trong giai đoạn hiện nay, Nghị quyết số 11 - NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã chỉ rõ: “Phụ nữ gặp nhiều khó khăn thách thức khi thực hiện vai trò người mẹ, người thầy đầu tiên của con người trong điều kiện xã hội và gia đình Việt Nam có nhiều thay đổi. Phẩm chất đạo đức và một số giá trị truyền thống tốt đẹp có phần bị mai một, lối sống thực dụng có xu hướng phát triển trong một bộ phận phụ nữ”. Chính vì vậy, hiểu và phấn đấu thực hiện các phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam chính là góp phần thực hiện chiến lược xây dựng, phát triển con người Việt Nam.

Nói đến phẩm chất tự tin của người phụ nữ, đó chính là người tin tưởng vào năng lực bản thân, tự đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của mình. Như vậy, hơn bao giờ hết, người phụ nữ cần có sự tự tin để đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ mới, phát triển và hội nhập. Muốn có được sự tự tin, người phụ nữ phải dám nghĩ, dám làm, tin vào khả năng thành công của mình. Họ phải tích cực học tập, lao động sáng tạo, không ngừng học hỏi. Cùng với đó là không quên rèn luyện kỹ năng sống, rèn luyện sức khỏe và giữ gìn vẻ đẹp hình thể để có được sự tự tin vào bản thân.

Phẩm chất thứ hai của người phụ nữ đó là tự trọng, người phụ nữ có lòng tự trọng là người biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách, danh dự của mình. Đây là một trong những yếu tố nền tảng quan trọng nhất để làm nên giá trị của một con người chân chính.Người phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần có phẩm chất tự trọng để tiếp nối truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, cũng là để góp phần bảo vệ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam trước những thách thức của xu thế toàn cầu hóa và hội nhập. Để giữ được lòng tự trọng, người phụ nữ phải tạo cho mình một niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống. Nó cũng được thể hiện ở tinh thần vượt khó, ở ý chí vươn lên trong cuộc sống, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho bản thân.

Phụ nữ Việt Nam luôn phấn đấu, rèn luyện để trở thành người phụ nữ trung hậu. Trung hậu là trung thực, thẳng thắn, nhân ái, giàu lòng thương người. Phẩm chất ấy thể hiện cách sống đẹp của người Việt Nam nói chung và người phụ nữ nói riêng. Trong suốt tiến trình lịch sử đấu tranh của dân tộc, lòng trung hậu đã trở thành nền tảng cho những phẩm chất tinh thần phong phú, đặc sắc, những khả năng và vai trò thực tế to lớn của phụ nữ Việt Nam, đồng thời làm nên vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm, tạo nên bản lĩnh riêng cho mỗi người phụ nữ.

Trong mọi thời điểm của lịch sử, phẩm chất đảm đang của phụ nữ Việt Nam luôn tỏa sáng. Đó là hình ảnh người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Người phụ nữ luôn phát huy vai trò của mình trong việc tổ chức cuộc sống gia đình, động viên, khích lệ chồng con chia sẻ công việc gia đình, nhất là người chồng. Hơn nữa, phụ nữ phải trau dồi kiến thức để nâng cao năng lực hoạt động chuyên môn, hoàn thành tốt công việc của mình. Đảm đang luôn là phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp, giúp cho người phụ nữ thực hiện hài hòa: việc nước, việc nhà để vừa có cơ hội phát triển cho bản thân, vừa bảo toàn hạnh phúc gia đình.

Phẩm chất này là tiền đề, cơ sở, kết quả của phẩm chất kia và ngược lại. Như vậy, hội tụ được 4 phẩm chất trên người phụ nữ sẽ nắm bắt cơ hội, tận dụng những yếu tố tích cực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; tránh những tác động tiêu cực của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập; thực hiện tốt vai trò, thiên chức của người phụ nữ trong gia đình, trách nhiệm công dân trong xã hội.

Thấm nhuần các giá trị tinh thần to lớn mà thế hệ phụ nữ Việt Nam dày công vun đắp, mỗi chúng ta cần thấy được trách nhiệm to lớn của mình, cần trân trọng, tự hào, giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp đó và khắc phục hạn chế, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực để góp phần xây dựng phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới./.

 

**********

 

CÂU HỎI THẢO LUẬN

 

1. Bạn hãy cho biết Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

TL: Hội Liên hiệp Phụ nữ chính thức được thành lập vào ngày 20/10/1930

2. Ngày 20/10/2019 là ngày kỉ niệm bao nhiêu năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam?

     TL: Ngày 20/10/2019 là ngày kỉ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

3. Chủ tịch Hội Phụ nữ xã thái Dương hiện  nay là ai?

     TL: Bà : Đào Thị Huệ là chủ tịch hội Phụ Nữ xã Thái Dương từ năm 2010 đến nay

4. Bạn hãy cho biết hiện nay trường THCS thái Dương có bao nhiêu CBCNV là phụ nữ?

     TL: Hiện nay trường THCS Thái Dương có 15(/16) CBCNV là nữ và tổ trưởng tổ Nữ công cuả trường là cô giáo Trương Thị Thu Hiền.

5. Bạn hãy cho biết ý nghĩa của  ngày  20/10

     TL: Ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

   Ngày Phụ nữ Việt Nam là ngày mà lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, một đoàn thể quần chúng của phụ nữ được hoạt động hợp pháp và công khai, nhằm đoàn kết, động viên lực lượng phụ nữ đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của đất nước.

   Đây cũng là lần đầu tiên, người phụ nữ Việt Nam được cầm lá phiếu bầu cử, tham gia các công tác chính quyền và xã hội, nắm giữ nhiều trọng trách trong bộ máy Nhà nước và các đoàn thể quần chúng.

   Ngày 20/10 hàng năm được chọn là ngày Phụ nữ Việt Nam, đó là sự ghi nhận của đất nước với những con người được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng: “Cần cù, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”.

   Cho đến bây giờ ngày Phụ nữ Việt Nam đã trải qua 86 năm, và năm nào cũng vậy vào ngày này chị em phụ nữ đều nhận được thứ tình cảm cao đẹp nhất.

        TM. BCH CÔNG ĐOÀN                                   

       CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                                     TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG

 

 

 

        Nguyễn Thị Thanh Hải                                              Trương Thị Thu Hiền

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 8
Tháng 01 : 105
Năm 2021 : 105